Satellite

Създаване на лого и визуална идентичност за мащабно събитие с тема земеделие.