Satellite

Цялостна организация и събитиен мениджмънт на Фестивал „С деца на тепе“, 10 септември 2022, Пловдив.  www.sdecanatepe.com